มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

How Billy strang way was captured a bicycling story by T.M. Vanjohn : จับไอ้เสือบิลลี่ - กรุงเทพฯ. : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2524 - 22 หน้า :

9747440601


เรื่องสั้น -- ไทย
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

895.913 / ม113จ
ห้องสมุดมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ฯ
๑๒๘๑ (ค่ายพระรามหก) ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๓๒.๕๐๘.๔๔๔-๕, ๐๘๑.๙๔๑.๒๑๘๕ โทรสาร ๐๓๒.๕๐๘.๐๓๙ (ปิดทำการวันพุธ)
อีเมล mrigadayavanpalace@gmail.com, mrig.librarian@gmail.com