มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

Castel di Sangabrielle by Carlton H. Terris : ปราสาทเซนต์กาบริเอลล์ - กรุงเทพฯ. : โรงพิมพ์ไทยเขษม, 2525 - 19 หน้า : 26 ซม.

9747919893


มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

895.913 / ม113ป
ห้องสมุดมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ฯ
๑๒๘๑ (ค่ายพระรามหก) ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๓๒.๕๐๘.๔๔๔-๕, ๐๘๑.๙๔๑.๒๑๘๕ โทรสาร ๐๓๒.๕๐๘.๐๓๙ (ปิดทำการวันพุธ)
อีเมล mrigadayavanpalace@gmail.com, mrig.librarian@gmail.com