สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

The Great Pundit : ยิ่งครูสั่งสอนแจง ใจโลก - กรุงเทพฯ. : ดิ อัล ฟา เบ็ตส์ กรุ๊ป, 2554 - 163 หน้า : ภาพประกอบ

9786167324654


ภูมิพลอดุลยเดช

923.1 / ส691ย
ห้องสมุดมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ฯ
๑๒๘๑ (ค่ายพระรามหก) ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๓๒.๕๐๘.๔๔๔-๕, ๐๘๑.๙๔๑.๒๑๘๕ โทรสาร ๐๓๒.๕๐๘.๐๓๙ (ปิดทำการวันพุธ)
อีเมล mrigadayavanpalace@gmail.com, mrig.librarian@gmail.com